Nocktätning

Förebygg skador på ert tak genom att se över ert nockband.

Gamla nockband tappar sin funktion över tid och taket utsätts för risk. Vissa hus saknar nockband och då kan vi hjälpa till med montering av ett nytt nockband.

Ett nockband skyddar taket mot regn, snö och löv som kan driva in under nockpannan och orsaka skador.
Över tid riskerar underliggande tätskikt att ta skada med dyrbara reparationer till följd.
Ett tätt och torrt tak är en trygghet för ert hus och ger huset det skydd som behövs.